Tài liệu học

  • Các lỗi phần cứng thường gặp của máy tính
    Trong quá trình sử dụng máy tính Laptop cũng như PC sẽ có lúc xảy ra một số lỗi kỹ thuật phần mềm và phần cứng, lỗi phần mềm ta có thể xử lý đơn giản hơn. Phương pháp nhanh nhất khi bị lỗi phầm mềm...
  • Trình quản lý đối tượng trong CorelDraw
    Trình quản lý đối tượng trong CorelDraw nằm trong menu Windown với mục Dockers, chức năng Object Manager là một công cụ quản lý quan trọng trong Corel Draw. Một trang web nước ngoài đã khẳng định...
  • Cách tách màu in lưới trong Photoshop
    Trong kỹ thuật In Lưới người ta hay dùng corel hay AI để vẽ và tách bản in nhưng khi cần in hình ảnh thì ta dùng Photoshop. Kỹ thuật in lụa tạo ảnh thường dùng kỹ thuật Tram tức là các điểm chấm...

Pages